Welkom bij het Pharos Leerplatform!

Hoe ga je op een begrijpelijke, cultuursensitieve en persoonsgerichte manier in gesprek met mensen met een migranten- of vluchtelingenachtergrond? Of mensen met een lage sociaal economische status of laaggeletterden? Dit Pharos Leerplatform biedt diverse gratis modules die jou hierbij ondersteunen. Er zijn modules voor professionals en vrijwilligers.  Inloggen ►  Heb je nog geen inloggegevens maak en activeer dan hier een account. Problemen met aanmelden of een vraag? Stuur een e-mail naar info@pharos.nl Veel plezier en succes!
x

Effectief communiceren in de zorg

x Deze e-learning biedt kennis, oefenstof en consultondersteunend materiaal over effectief communiceren en beperkte gezondheidsvaardigheden. Wat zijn beperkte gezondheidsvaardigheden, hoe herken je ze, welke gevolgen heeft dit voor iemand, hoe communiceer je dan effectief, en welke hulpmiddelen zijn er ter ondersteuning van je zorg?
 Start ► 
x

Goed begrepen

x Goed Begrepen gaat over begrijpelijke communicatie met patiënten met beperkte gezondheidsvaardigheden en over samen beslissen. En dan vooral in de palliatieve fase. De e-learning is voor verpleegkundigen, verpleegkundig-specialisten en medisch-specialisten, en voor studenten en aios.
 Start ► 
x
Werken met mensen met een vluchtelingenachtergrond x Je leert hoe je op een cultuursensitieve en persoonsgerichte manier gesprekken aangaat met mensen met een vluchtelingenachtergrond. Thema’s die aan bod komen: elkaar begrijpen, psychische gezondheid, opvoeding en gevoelige onderwerpen. Je kiest zelf welke onderdelen van de module je wilt volgen.
 Start ► 
x
Werken met mensen met een vluchtelingenachtergrond voor vrijwilligers x Werk jij bijvoorbeeld als begeleider bij de opvoeding, ondersteuner van een moeder of gezin, maatschappelijk begeleider of (taal-)maatje? In deze module leer je hoe je op een cultuursensitieve en persoonsgerichte manier gesprekken aangaat. Thema’s die onder andere aan bod komen: opvoeden en opgroeien in een nieuw land, gezondheidszorg en hulpverlening, omgaan met taalproblemen, grenzen aan je werk als vrijwilliger en gevoelige onderwerpen.
 Start ► 
x
Werken met vluchtelingengezinnen in de kinderopvang x In deze module leer je om te gaan met vluchtelingenkinderen en –ouders in de kinderopvang. Je oefent onder andere met signaleren, opvallend gedrag, observeren, herkennen van eigen grenzen en gesprekken voeren.
 Start ► 
x
In gesprek over meisjesbesnijdenis x Deze e-learning voor JGZ-professionals biedt basiskennis, tools en oefenstof waarmee je de vgv-preventietaak kunt uitoefenen.
 Start ► 

Pharos